Dodaj firmę

Kategorie

Regulamin

Rozdział I. Postanowienia Ogólne.

1. Serwis internetowy wyświetlany pod adresem www.kopalnie.info stanowi bazę przedsiębiorstw, ogłoszeń i informacji związanych z przemysłem wydobywczym. Właścicielem serwisu jest firma Samnet Katarzyna Samuś z siedzibą w Radomiu, ul. Wośnicka 32/47,           NIP: 9482500147, e-mail: kontakt@kopalnie.info, tel: +48 791 134 500.

2. Korzystający z serwisu (zwani dalej "Użytkownikami"), zobowiązują się przestrzegać jego regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia i udoskonalania serwisu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Dodawanie jakichkolwiek informacji do bazy danych serwisu www.kopalnie.info, wiąże się z rejestracją w serwisie i utworzeniem konta użytkownika. Korzystanie z konta użytkownika odbywa się za pomocą panelu sterowania (rozwijalna lista w prawym górnym rogu serwisu, dostępna po zalogowaniu się).

Rozdział II. Usługi oferowane w serwisie i warunki z ich korzystania.

1. Do bazy danych serwisu, za pośrednictwem konta użytkownika, można dodawać informacje o kopalniach surowców oraz ogłoszenia sprzętu ciężkiego i nieruchomości (max. 2 własne kopalnie w każdej z kategorii i dowolna ilość ogłoszeń). 

2. Dodawanie kopalni i ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne w okresie 31 dni od utworzenia konta użytkownika. Po 31 dniach, należy wykupić abonament celem utrzymania funkcjonalności konta. Wykupienie abonamentu nie jest obowiązkowe. W przypadku konta nieopłaconego, wszystkie dane będą nieaktywne do czasu opłacenia konta.

3. Zabrania się umieszczania w serwisie informacji nieprawdziwych i nie związanych z jego tematyką.

4. Zabrania się umieszczania w serwisie ogłoszeń sprzętu, którego obrót jest prawnie zakazany.

   
Rozdział III. Płatności za usługi i faktury VAT.

 

1. Wykupienie nowego abonamentu oraz informacja o ważności konta użytkownika dostępne są w panelu sterowania, w zakładce „Płatności”

2. Płatności online w serwisie www.kopalnie.info, obsługuje firma Przelewy24. Wewnętrzny regulamin firmy dostępny jest pod adresem:
www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin_przelewy24.htm

3. Firma Samnet Katarzyna Samuś jest płatnikiem VAT. Za każdy wykupiony abonament wystawiana jest faktura VAT. Faktury wysyłane są pocztą tradycyjną na adres podany przy rejestracji.

 

Rozdział V. Reklamacje, sugestie i zastrzeżenia co do funkcjonowania serwisu.

 

1. Wszelkie reklamacje, sugestie i zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych w serwisie www.kopalnie.info, prosimy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną, na adres: kontakt@kopalnie.info. Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza. Formularz dostępny jest w zakładce 'Kontakt'.

2. Rozpatrzenie wiadomości od Państwa nastąpi w przeciągu 72 godzin po jej otrzymaniu. Odpowiedź zostanie wysłana drogą mailową.

 

Rozdział VI. Dane osobowe i korespondencja.

1.  Wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a właścicielem serwisu są chronione i nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.

2. Podczas rejestracji w serwisie, użytkownik ma możliwość zaznaczenia pola „Zapisz mnie do newslettera”. Pod pojęciem newslettera rozumie się elektroniczny biuletyn, rozsyłany co pewien czas przez właściciela serwisu. Newsletter zawiera w sobie informacje branżowe, handlowe i prawne oraz informacje o zmianach w serwisie.  

 

Rozdział VII. Prawa własności intelektualnej.

 

1. Zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie i transmitowanie jakiejkolwiek części serwisu bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela (poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

2. Użytkownicy udostępniający na stronie www.kopalnie.info treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim.

 

 Rozdział VIII. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu.

 

1. Właściciel serwisu informuje o możliwości wystapienia przerwy technicznej w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani o niej poprzez stosowną informację w dziale aktualności serwisu.

Rozdział IX. Postanowiania końcowe.

  

1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z umów zawartych pomiędzy użytkownikami serwisu.  

2.      Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane w serwisie przez użytkowników i wszystkie skutki wynikłe z pozyskania i użycia tych danych przez osoby/podmioty trzecie.    

3.  Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania z bazy danych wszelkich treści, które nie są zgodne z regulaminem. 

4.Dane z wybranych kont użytkowników są weryfikowane pod kątem autentyczności. Dodanie do bazy danych informacji, które w oczywisty sposób kłócą się z niniejszym regulaminem, skutkuje otrzymaniem upomnienia. Brak reakcji na upomnienie stanowi podstawę do usunięcia konta. 

5. Wszelkie zmiany w regulaminie i polityce serwisu będą poprzedzone informacją na stronie głównej serwisu, umieszczoną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

6. W sprawach nieuregulowanych, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Regulamin obowiązuje od dnia: 04.04.2013r.   

Partnerzy